Bokningsvillkor
 
Minimiålder för att göra en rumsbokning är 18 år, samt att alla måste vara 18 år fyllda. För minderåriga resenärer skall minst en förälder eller annan vuxen  per bokat objekt medfölja och ansvara.
Vi har nolltolerans mot droger och har fullständiga rättigheter att avboka gäster vid brott.
Incheckning från klockan 15.00 och utcheckning senast kl. 11.00
Rummet är reserverat för Er ankomst till senast klockan 18.00 om inte annat är överenskommits, därefter annulleras bokningen.
Vänligen notera att våra priskoder har olika villkor. Ej avbokningsbara villkor återbetalas ej.
Användningsvillkor för webbplatsen
 
Nedan ser ni användningsvillkor för webbplatsen. För frågor ber vi dig kontakta oss genom att skicka e-post till reception@hemavanshogfjallshotell.com
Denna webbplats ägs och drivs av Swedish Lapland DMC AB,  Org.nr 559035-4865 (Nedan kallat Hemavans Högfjällshotell”).
Dessa villkor gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.
Ändring av webbplats och användningsvillkor
 
För att förbättra din användning av denna webbplats kan Hemavans Högfjällshotell komma att göra ändringar. Hemavans Högfjällshotell  förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Hemavans Högfjällshotell anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Hemavans Högfjällshotell rätten att göra ändringar i dessa användningsvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.
Immateriella rättigheter
 
Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med Användningsvillkoren.
När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Hemavans Högfjällshotells  föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).
Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Hemavans Högfjällshotell eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.
Ansvarsbegränsning
 
Hemavans Högfjällshotell lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Inte heller garanterar Hemavans Högfjällshotell att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.
Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.
Användning och hantering av cookies
 
Hemavans Högfjällshotell använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Hemavans Högfjällshotellswebbplats.
En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Hemavans Högfjällshotell att förbättra ditt besök på Hemavans Högfjällshotells webbplats.
En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Hemavans Högfjällshotell använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Hemavans Högfjällshotell kan även komma att använda sig av tredje parts cookies.
Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.
Hantering av personuppgifter
 
Hemavans Högfjällshotell hanterar dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och värnar om den personliga integriteten vid hanteringen av dina personuppgifter.
Genom att använda Hemavans Högfjällshotells webbplats accepterar du att Hemavans Högfjällshotell aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Hemavans Högfjällshotell och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Hemavans Högfjällshotells webbplats.
För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Hemavans Högfjällshotell lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Hemavans Högfjällshotell förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.
Hemavans Högfjällshotell har rätt att använda dina personuppgifter för att skicka ut information om erbjudanden och produkter till dig. Önskar du inte ta del av sådan information ber vi dig kontakta oss genom att skicka mail till reception@hemavanshogfjallshotell.com. Hemavans Högfjällshotell kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Hemavans Högfjällshotell. Hemavans Högfjällshotell behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Hemavans Högfjällshotell  underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Hemavans Högfjällshotell. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Hemavans Högfjällshotell.
Användaren har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Hemavans Högfjällshotell få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om användaren. Eventuella felaktiga personuppgifter kan användaren be att få rättade. Användaren kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Hemavans Högfjällshotell genom att du skickar e-post till reception@hemavanshogfjallshotell.com.
Säkerhet på webbplatsen
 
Hemavans Högfjällshotell samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.
Hemavans Högfjällshotell vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner såsom SSL-kryptering vid överföring av kredit- och betalkortsuppgifter.