Information om säkerhetsrutiner på våra hotell

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och myndigheternas rekommendationer när det kommer till både gäster och personal. Vi följer ständigt utvecklingen och anpassar våra rutiner efter det.

Tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids.

  • Stanna hemma om du har symptom
  • Tvätta händerna ofta, med tvål i varmt vatten. Ett bra komplement är även att använda handsprit.
  • Hosta och nysa i armvecken.
  • Hålla händerna borta från ögon, näsa, mun.
  • Undvik handkontakt med andra.
  • Håll avstånd till andra gäster.

Följ utvecklingen på krisinformation.se och folkhalsomyndigheten.se

Denna information gäller tills att annat anges och kan uppdateras vid ett senare tillfälle.